Wat is een beleggingspand?

een beleggingspand is een pand die je behandelt als een belegging. Een beleggingspand verhuren, om er zo geld mee te verdienen, is gebruikelijk. Ook de waardestijging van een beleggingspand is een manier om er geld mee te verdienen. Niet alleen huizen, maar bijvoorbeeld ook winkelpanden en horecapanden kunnen gebruikt worden om te beleggen.

Als jij echt voor een (particuliere) belegger op zoek gaat naar een woning voor de verhuur, zorg dat ook dat je niet zomaar lukraak iets gaat doen. Jouw klant wil niet alleen een aankoopmakelaar die een slimme deal voor hem maakt maar ook een slimme VERHUURmakelaar die gelijk met hem meedenkt of de woning wel verhuurt mag worden en ook commercieel slim is.

Een beleggingspand kopen doe je dus niet zomaar. Wij behandelen de belangrijkste punten waarop je moet letten.

Is de wet Opkoopbescherming van toepassing?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: Is de wet opkoopbescherming van toepassing in de huisvestingsverordening van deze gemeente?

Probeer er eerst achter te komen of de wet opkoopbescherming van toepassing is in de gemeente waar je het beleggingspand wilt kopen. Dit kan je vinden in de huisvestingsverordening van die gemeente. En als je wet opkoopbescherming van toepassing is, kijk dan goed welke woningen daarbinnen vallen. 

Vaak zijn bepaalde wijken en woningen tot een bepaalde WOZ-waarde aangewezen die dan niet verhuurd mogen worden (althans niet zonder een vergunning dan). Is de woning al langer dan 6 maanden verhuurd en wordt de woning ook in verhuurde staat verkocht? Dan mag je deze gewoon blijven verhuren. De wet opkoopbescherming is dan niet van toepassing. 

Meer info over de wet opkoopbescherming.

Mag je verhuren van de VvE?

Bij veel VvE’s (Vereniging van Eigenaars) is het zo dat er eerst toestemming nodig is van de VvE om te mogen verhuren en sommige VvE’s zijn al heel duidelijk dat verhuur gewoon bij voorbaat niet is toegestaan. 

De kortste weg is om eerst aan de verkopende makelaar te vragen of beleggingspand verhuur van de VvE is toegestaan (vraag het bij voorkeur per mail zodat je het antwoord kan toevoegen aan jouw dossier). 

Verder kan je lezen in de splitsingsakte en het modelreglement dat van toepassing is, of beleggingspand verhuur is toegestaan en zo ja aan welke eisen voldaan moet worden.

Als er een appartementsgebouw is waarvan je ziet dat er al veel verhuurd wordt en ook is, dan is dat vaak al een goede graadmeter om erachter te komen dat de VvE waarschijnlijk niet moeilijk zal doen over verhuur.

Is er een verhuurverbod of eigen bewoningsverplichting van toepassing?

Het kan zijn dat er een verhuurverbod of eigen bewoningsverplichting van toepassing is. Als dit zo is, dan lees je dit In het eigendomsbewijs(leveringsakte). Check dit dus goed!

Is er een huisvestigingsvergunning nodig?

Het kan zijn dat een woning binnen een gebied valt waar de gemeente voor verhuur een huisvestigingsvergunning eist. De huurder die de woning wil huren moet dan een huisvestigingsvergunning bij de gemeente aanvragen. In de meeste gevallen moet de huurder aangeven wat hij verdient. 

Je vindt hier een voorbeeld van hoe de voorwaarden voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning in Den Haag

Een huisvestingsvergunning hoeft geen dealbreaker te zijn, maar je moet wel goed toetsen of de doelgroep die jij voor ogen hebt, overeenkomt met de doelgroep die zich in de woning mag huisvesten. 

Als jij voor ogen hebt om €4000,- huur te gaan vragen, maar alleen mensen met een huishoudinkomen van maximaal €77.521,- mogen daar huren van de gemeente, dan kunnen die mensen de beoogde huur waarschijnlijk nooit betalen.

Heeft je beleggingspand voldoende huurpunten?

In de meeste gevallen wil je een woning aankopen die voldoende huurpunten heeft óf in potentie voldoende huurpunten kan krijgen om in de vrije sector te komen. De reden is dat de sociale huurwoningen tot max. € 763,47 (in 2022) per maand mag verhuren. 

Dat is prima als je de woning ook voor €150.000 kan aankopen (je hebt dan een BAR van ca. 6%), maar helaas is dat vaak helemaal niet mogelijk (woningprijzen liggen op hoger niveau).Geld verdienen als vastgoedinvesteerder doe je met woningen waar je minimaal midden-huur kan vragen. Hoe het allemaal werkt met de huurpuntentellingen, lees je hier.

Beleggingspand kopen en verhuren doe je met kennis van zaken

Iedereen kan een beleggingspand verhuren. Maar wat jij moet doen als makelaar moet doen is jouw klant echt goed adviseren over valkuilen bij aankoop van een beleggingspand, huurrecht en valkuilen bij het verhuren van een woning. 

Als wij een woning verhuren, dan voeren we niet sec de opdracht van de klant uit, maar denken we ook ongevraagd met hem mee over wat slim is en geven we hem gevraagd en ongevraagd advies om hem/haar te behoeden voor dure fouten. 

Wat jij als makelaar moet doen daarom is jouw kennis over verhuur en huurrecht zo veel mogelijk vergroten en up to date houden. Onderstaande artikelen zullen je daarbij helpen:

Tips als je je woning gaat verhuren

Tips als je in vastgoed gaat beleggen

Hoe kan je het beste je woning verhuren

Wat is de huurgrens van de vrije sector?

Huur verhogen als er niks over is vastgelegd

Geld rekenen aanhuur

Huur verhogen vrije sector

Uitleg WOZ-cap

Bezwaar tegen te hoge huur

Verhuurde woning naar vrije sector

Een beleggingspand kopen en een beleggingspand verhuren doe je dus niet zomaar. Er zijn veel zaken waarop je moet letten als makelaar. Van wet opkoopbescherming tot het aantal huurpunten, je moet alles scherp hebben.

Verdiep je goed, lees de bovenstaande artikelen en ga secuur te werk. Zorg dat je alle kennis hebt zodat jij succesvol je een beleggingspand kan aankopen en verhuren.