Stel, jij bent als aankoopmakelaar met jouw zoekers in een woning waar ze overduidelijk verliefd op zijn. Jij en jouw klanten zijn goed voorbereid. Jullie zijn de 3e kijkers, er staan nog 30 bezichtigingen gepland en er is een Amsterdams biedsysteem nog zonder openingsvoorstel. Wat is logisch dat jij nu doet?

  1. Je vraagt aan de verkopende makelaar om jou te bellen als er een openingsbod wordt gedaan.
  2. Je legt een uiterste voorstel neer van €50.000,- boven de vraagprijs, met een tijdsslot tot vanavond 18:00u.
  3. Je verstuurt direct als je op kantoor hebt een openingsvoorstel per e-mail.
  4. Je overlegt in de woning met jouw klanten, legt ze uit waarom het handig kan zijn om nu een openingsvoorstel te doen. Als zij vol overtuiging zijn dat ze ervoor willen gaan en ze geven jou ervoor akkoord, dan doe je dit openingsvoorstel alvast mondeling naar de verkopende makelaar.

Antwoord en uitleg:

Juiste antwoord is antwoord 4. Het is vaak belangrijk om meteen actie te ondernemen. Het kan daarom handig zijn om, als jouw klanten echt zeker weten dat ze ervoor willen gaan, alvast mondeling een openingsbod te doen. Je kan dan meteen aan de verkopende makelaar vragen of hij zijn klanten positief over het openingsbod gaat adviseren. En daarmee bedoelen we dat hij zijn klanten adviseert om jou en jouw klanten de positie van ‘1e bieder’ te geven. Daarmee kan niemand meer de woning voor jullie voeten wegkapen zonder dat jullie in de gelegenheid gesteld worden om nog één keer je bod bij te stellen.

Het openingsbod dat jij mailt aan de verkopende makelaar ziet er als volgt uit:

Voorbeeld openingsbod:

Beste collega,

Hierbij doe ik je het volgende openingsvoorstel namens mijn klanten inzake de woning aan het Daniël Stoopendaallaan 1 te Maarssen.

Koopsom: € 700.000,= k.k.

Oplevering: kan zsm en in overleg (maart dit jaar is geen probleem)

Condities:

– Een voorbehoud van financiering van €500.000 tot 4 weken na tekenen koopakte

– Bankgarantie / waarborgsom gestort binnen 6 weken na tekenen koopakte

– Roerende zaken: inclusief de roerende zaken ter overname uit de lijst van zaken
– Inzage in alle beschikbare stukken
– Bouwkundige keuring z.s.m. en binnen eindigen 3 dagen bedenktijd / voor tekenen van de koopakte (enkel voor inzage onderhoud komende jaren)

Wij zijn zeer flexibel en kunnen heel snel tekenen.

Ik kijk uit naar je terugkoppeling. Bij verdere vragen hoor ik je graag.